Slovensko už dlhodobo čelí masívnemu úbytku lesných porastov v národných parkoch. Hoci nemáme kompetencie tento narastajúci problém zastaviť, veríme, že spoločnými silami môžeme vrátiť našej prírode to, čo jej patrí. Minimálne sa o to krôčik za krôčikom pokúsiť a preto začíname s projektom Každý strom sa počíta.

Len vďaka ľuďom, ktorí si zaobstarali naše tričko Pure Slovakia, sme schopní nakúpiť sadenice stromov a zorganizovať túto dobrovoľnú akciu, kde vysadíme sadenice stromov na poškodených územiach.

Sme občianske združenie Pure Slovakia a máme radi našu prírodu, preto sa snažíme poukázať na nedocenený potenciál turizmu na Slovensku. Spolu s našimi fanúšikmi odhaľujeme ukryté krásy Slovenska. Našimi súťažami napomáhame turistickému rozvoju a tiež upovedomeniu o miestach, ktoré sa oplatí navštíviť.

Pozrite si naše projekty a pridajte sa k nám

Vážime si a sme hrdí na slovenskú prírodu a taktiež na celú našu planétu.
V prírode sa preto vždy správame zodpovedne a našimi projektami sa k tomu snažíme viesť aj ostatných.

Vysaď si strom

Tento projekt pomáha našim lesom. Na poškodených územiach slovenských lesoch vysádzame stromčeky ktoré najviac vyhovujú lokálnym podmienkam, flóre a vegetácii.

Rodný kraj

Odpad nepatrí do prírody. V prípade že sme svedkami nezodpovedného správania turistov, nebudeme sa len nečinne prizerať ale prírode pomôžeme a odľahčíme ju od odpadkov.

0
Akcií
0
Dobrovoľníkov
0 + kg
Vyzbieraného odpadu
0
Vysadených stromčekov

Blog

Prečítajte si zaujímavosti zo sveta prírody a národných parkov

Podporte nás

SK80 8330 0000 0028 0169 3109

Ďakujeme Vám za každú formu pomoci

Občianske združenie Pure Slovakia chce pomôcť pri výsadbe lesov na Slovensku. Spoločne sa chceme postaviť za našu prírodu a našimi aktivitami prispieť k jej obnove. V prípade, že súhlasíte s činnosťou občianskeho združenia Pure Slovakia a podľa Vášho názoru majú naše aktivity zmysel, môžete finančne podporiť ďalšiu činnosť na číslo účtu.

Toto nás vie potešiť

Povedali o nás

Záleží nám na prírode a taktiež na ľuďoch

Bez vás by to nešlo...